Ученици и учители от 109 български училища и детски градини ще обменят опит и ...

  Във Великобритания има множество университети, които създават професионалисти с шестцифрена ...

  В резултат на интензивни преговори между Министерството на образованието и науката и ...

  350 млн. лв. от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще ...