Между 5-7 клас 22% от учениците отпадат от образователната система. Това заяви Анелия Клисарова, ...

На 26 юли 2017 г. от 9.00 часа в Аулата на Софийския университет „Климент Охридски” ще бъде ...

Кръглата маса се проведе на 21 юли 2017 г. и бе организирана от сдружение „Образование България ...

Векове наред съблазняването е присъствало в много литературни източници, дори и в онези тъмни ...