Над 850 студенти практикуват вече в реална работна среда по професионалното направление, в което се ...

Министерството на образованието и науката разпореди на директорите на Регионалните управления на ...

Центровете за подкрепата за личностно развитие ще предоставят физическа, психологическа и социална ...

 

Четири от най-добрите колежа по туризъм и хотелски мениджмънт в Швейцария, обединени в ...