"Маркет Тренд" ЕООД е фирмата - издател на:
- сп. "Образование и специализация в чужбина";
- сайтът www.studyabroad.bg;
- наръчникът "Как да кандидатствам за бакалавърски програми (международно образование)", безплатно издание;
- MA and MBA Guide, безплатно издание;
- Bachelors` Info Tour;
- Справочник за средно образование и езиково обучение, безплатно издание.Целта на проектите са да предоставят актуална информация за средното и висше образование в България и чужбина, за езикови изпити и сертификати, за студентски стажове.

"Маркет Тренд" ЕООД е специализирана агенция за маркетинг и реклама. Компанията е с основен акцент на дейност разработване на маркетингови и рекламни статегии, медийна, немедийна и печатна реклама, връзки с обществеността.

През 2009 година компанията осъществи проект по програма ФАР 2009, в който бяха обучени 10 безработни лица, като част от тях започнаха работа в издателството. За нуждите на изданието бяха закупени нови компютри и софтуер за графичен дизайн.

Основният екип на списанието включва:
Йордан Карапенчев - главен редактор
Иво Грозев - дизайнер
Кети Церовска - дизайнер
Костадин Кръстев - основен фотограф
Ана Автова - реклама и развитие на бизнеса
Виргиния Димитрова - производствен директор
Даниела Стоянова - офис мениджър
Владислав Герасимов - интернет-проекти
Ива Ганчева - коректор
Юлия Кошаревска - автор
Милена Узунова - автор  

Десислава Пенчева - издател чрез "Маркет Тренд" ЕООД