Автор: Ивайло Ганчев
Специалност Фармация

Какво означава „фармация”?

Думата произлиза от древногръцкото наименование за лекарство и медицина. Фармацията е науката за лекарствата и тяхното въздействие върху организма. Тя е и професия, която свързва медицината и химията при създаването и упортребата на лекарствени продукти. Специалистите в областта са фармацевти, а в разговорен и по-общ план ги наричат аптекари.

Образованието в тази академична област

На първо място трябва да знаете, че фармация в България се учи до магистърска степен, която се получава след 5 академични години: 9 семестъра плюс 6 месеца стаж в аптека. В чуждестранните университети се предлагат и бакалавърски програми по фармация, но в ограничен брой държави - Великобритания, Канада, Австралия, Индия. Обичайният период на обучение и в чуждестранните висши училища в програми по фармация е поне 4 години и до магистърска степен.

Какво се изучава в българска програма

Фармацията, както стана дума, е наука, свързваща медицината и химията. От тези две науки са и изучаваните дисциплини. В учебния план на специалността в Медицински унивреситет, София, влизат предмети като:

 • Висша математика
 • Обща и неорганична  химия
 • Молекулярна биология
 • Физика и биофизика
 • История на фармацията
 • Анатомия на човека
 • Физика и биофизика
 • Физиология на човека
 • Латински език
 • Чужд език
 • Физиология на човека
 • Патофизиология
 • Патоанатомия
 • Аналитична химия
 • Компютърна техника
 • Органична химия
 • Микробиология с вирусология
 • Физикохимия с колоидна химия
 • Микробиология с вирусология
 • Фармацевтична ботаника
 • Фармацевтична химия
 • Медицински изделия
 • Клинична химия
 • Биохимия
 • Фармакогнозия
 • Фармакология
 • Социална фармация и фарм. законодателство
 • Фармакоикономика
 • Хигиена и екология
 • Токсикология
 • Медицинска генетика
 • Фармацевтичен анализ
 • Фармакотерапия
 • Биофармация и фармакокинетика
 • Броматология
 • Фармацевтични грижи

 

Какво се изучава в програма по Фармация в чуждестранно висше училище

В учебният план на примерна 4-годишна програма по Фармация влизат предмети като:

 • Cell and molecular biology
 • Drug molecules, mechanisms and analysis (pharmaceutical chemistry)
 • Dispensing and pharmacy law and ethics
 • Pharmacology and therapeutics
 • Pharmaceutical microbiology, pharmacogenetics and immunology
 • Structural identification of molecules
 • Biological chemistry
 • Formulation of solid dosage forms
 • Drug development: how drugs get from discovery to the market place
 • Introduction to clinical pharmacy: understanding clinical data, drug safety, clinical consultation skills
 • Pharmacology and therapeutics of drugs acting on neurological or psychiatric diseases
 • Chemotherapy and selective toxicity
 • Biopharmacuetics
 • Pharmaceutical technology and asepsis
 • Medicinal chemistry
 • Applied clinical skills: applying scientific knowledge to real patient cases
 • Pharmacy law and ethics, including dispensing
 • Advanced drug delivery and targeting: individualised medicine
 • The professional pharmacist: business, risk management and law update
 • Pharmaceutical patient care: advanced clinical skills

Изводът е, че където и да се запишете в програма по Фармация, ще изучавате най-вече дисциплини от областта на медицината, химията и биологията. Което дава повод да погледнем към условията за прием в тази специалност.

Приемът

У нас за прием в специалност Фармация се полага писмен изпит по химия и биология. В чуждестранните университети обикновено се кандидатства по документи, в които ще се очаква да имате високи оценки по химия и биология в дипломата за средно образование, висок общ успех и езиков сертификат, също с висока оценка, тъй като Фармация е сред високоселективните програми, в които често има лимит на свободните места и се влиза по-трудно. Фармация е академична специалност и професия, при които обучението и практикуването обикновено протичат под специална държавна регулация, така че е добре да проучите в кои държави и при какви условия се признава дипломата, с която ще завършите избраната от вас програма.  

Къде да учите

Най-простичко казано, висшите училища с медицински профил обикновено обучават и по фармация и фармакология. Тези програми се предлагат и в университети от общообразователен тип и такива по приложни науки.

В България Фармация можете да учите в следните висши училища:

 • Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна
 • Медицински университет - Пловдив
 • Медицински университет – София
 • СУ „Св. Климент Охридски”

В Медицинския колеж към Медицински университет – Плевен може да се изучава специалност Помощник-фармацевт до степен плофесионален бакалавър.

Във Великобритания топ 10 на най-добрите висши училища за Фармация, според Guardian University guide 2013, изглежда така:

1  University of East Anglia

2  Queen's, Belfast  

3  Strathclyde   

4  Dundee       

5  Cardiff   

6  Sunderland   

7  Nottingham  

8  Huddersfield       

9  Aston University

10  Keele University

В Германия можете да се насочите към следните, препоръчани от класацията CHE University Ranking, висши училища:

 • FU Berlin     
 • TU Braunschweig     
 • Uni Düsseldorf     
 • Uni Frankfurt a.M.     
 • Uni Freiburg     
 • Uni Greifswald     
 • Uni Heidelberg     
 • Uni Jena     
 • Uni Kiel     
 • Uni Marburg     
 • LMU München     
 • Uni Münster     
 • Uni Regensburg     
 • Uni Saarbrücken     
 • Uni Tübingen     
 • Uni Würzburg

В Холандия програми се предлагат в:

 • University of Groningen
 • VU University Amsterdam
 • Utrecht University

В САЩ фармация на най-високо ниво може да се изучава в следните висши училища:

 • Harvard University
 • University of California, San Francisco
 • University of Washington
 • The Johns Hopkins University
 • Columbia University
 • University of California, Los Angeles
 • The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas

Професионална реализация

Ето какво е написано по въпроса на сайта на Медицински университет, Варна: „Полученото висше образование, удостоверено с получената диплома ще позволява на магистър-фармацевта да работи самостоятелно в различни области на лекарствоснабдяването и производството на лекарства и медицински изделия – в открити и болнични аптеки, аптечни складове, фармацевтични лаборатории, контролно-аналитични лаборатории, заводи за производство на лекарствени средства, научно-изследователски лаборатории и др., което включва най-малко осъществяването на следните дейности:

 • изготвяне на лекарства във фармацевтични форми;
 • производство и контрол на лекарствата;
 • контрол на лекарствата в лаборатория за контрол над лекарствата;
 • складиране, съхраняване и разпространение на лекарствата в търговската мрежа;
 • приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в аптеките;
 • приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в болничните заведения;
 • представяне на информация и консултации относно лекарствата.”

 Вместо заключение: „Фармация: Непрекъснато нагоре. Секторът е от малкото, незасегнати от кризата”. Това заглавие от онлайн изданието на вестник „Капитал” от миналата година още веднъж показва, че неслучайно фармацевтичната индустрия е сред най-печелившите в света.

5.0/5 рейтинг (2 гласове)