Българска фондова борса - София, съвместно с инвестиционните посредници Карол, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и ПФБК, организират за втора поредна година летен стаж „Капиталови пазари“.

Стажът е с времетраене 15 седмици и стартира на 13 юни 2016 г. с едноседмично обучение в БФБ-София.

Програмата е структурирана в четири модула и е на ротационен принцип като включва участие в лятното училище – Карол Семестър през месец юли.

Изискванията към кандидатите включват да са завършили шести семестър или висше образование, да имат добри аналитични и комуникационни умения, отличен английски език, задълбочени познания в областта на финансите и интерес към развитие в сферата на капиталовите пазари.

Крайният срок за кандидатстване е 8 юни 2016 г. Повече информация за изискванията и необходимите документи може да бъде намерена на интернет страницата на БФБ-София.

За БФБ

Българска Фондова Борса – София АД е лицензирана да извършва дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

 

Повече информация за БФБ-София на: www.bse-sofia.bg